Koripallojaoston Toimintaperiaatteet

Service Name

1. YLEISTÄ

Orimattilan Jymyn kokouksessa 9.1.1949 Tapio Koskimaa esitti koripalloharjoitusten mukaanottamista urheiluseuran toimintaan, mitä voidaan pitää ensisysäyksenä Jymyn koripallolle. Jymyn alaisuudessa toimiva koripallojaosto on perustettu marraskuussa 1964. Toimintaa on sekä poika- että tyttöpelaajille.

1.1. SEURAN PERUSARVOT

 • Urheilu on leikkiä
 • Kasvatus- ja valmennustoiminnan lähtökohtana ovat kyky kuunnella lasten ja nuorten toiveita ja kokemuksia.
 • Seuran lähtökohtana on olla osa ympäröivää yhteisöä ja antaa oma panos lasten terveelle kasvamiselle ja oppimiselle.
 • Seuran toiminta tukee perheiden kasvatustoimintaa.
 • Jokaisella jäsenellä on oikeus yksilölliseen ja kunnioittavaan kohteluun yhteisön jäsenenä.
 • Seura tarjoaa nuorille heidän omista lähtökohdistaan hyvin suunniteltua ja toteutettua toimintaa koripalloharrastuksen parissa.
 • Toiminnassa korostetaan joka tasolla terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa.
 • Seura järjestää valmentajille toiminnan edellyttämää peruskoulutusta ja odottaa samalla aktiivista asennetta itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen.
 • Yhteistyössä muiden lajien ja seurojen kanssa korostetaan monipuolisen harrastamsen merkitystä. Koripalloa harrastavat juniorit saavat harrastaa muitakin urheilulajeja.

1.2. TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄPERIAATTEET

Koripallojaoston toiminnan tarkoitus on tehdä tervettä nuorisokasvatustyötä, edistää positiivista ja urheilullista elämänasennetta sekä kehittää jokaisen pelaajan henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia koripallon ja muun liikunnan parissa. Tavoitteena on myös lisätä nuorten omatoimisuutta, mutta samalla opetella myös ryhmässä toimimisen taitoja.

Seuran lajina on koripallo. Tavoitteena on ylläpitää joukkueet kaikissa ikäluokissa siten, että seuran koripallokoulussa aloittava voi lopettaa peliuransa veteraanijoukkueessa tarvitsematta vaihtaa seuraa. Seura tarjoaa myös muita tehtäviä pelaamisen sijasta/ohella lapsille, nuorille ja aikuisille. Tällaisia tehtäviä ovat mm. valmennustehtävät sekä toimitsija- ja tuomaritehtävät.

Seura järjestää joukkueelle valmentajan ja joukkueenjohtajan, joiden vastuulla on joukkueen operatiivinen toiminta, joka käsittää palaverit, harjoitustoiminnan ja ottelut. Vanhempien tehtävä on osallistua kuljettamisiin ja varainhankintaan sekä tukea ja kannustaa kaikkia pelaajia. Vanhempainkokous pidetään joka joukkueella vähintään kerran vuodessa. Joukkueen vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja laativat tarvittaessa joukkueen omat sisäiset säännöt pelikaudelle yhdessä pelaajien kanssa.

Seura maksaa valmentajille kulukorvauksen, jonka koripallojaosto vahvistaa vuosittain. Muut toimihenkilöt ovat mukana toiminnassa talkooperiaatteella. Joukkueiden urheilullisesta/valmennuksellisesta päätöksenteosta vastaavat joukkueiden vastuuvalmentajat.

Seuran tavoitteena on tehdä koripallon harrastaminen taloudellisesti mahdolliseksi kaikille. Varainhankintaa tehdään mm. erilaisilla talkootöillä.

Service Name

2. SEURAN ORGANISAATIO

Koripallojaosto käyttää seurassa ylintä päätösvaltaa. Jaosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Jaosto päättää asioista puheenjohtajan päätösesityksen pohjalta. Seuralla ei ole varsinaisia palkattuja toimihenkilöitä.

Jaosto päättää junioreiden kausimaksujen suuruuden, valmentajien kulukorvauspalkkioista sekä edustusjoukkueen pelaajien ja valmentajien sopimuksista.

Service Name

3. IKÄLUOKKAJOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT

Jaosto valitsee seuran edustusjoukkueelle valmentajan sekä hyväksyy juniorijoukkueiden vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat.

Seuraavassa lyhyt luettelo eräistä toimihenkilöiden erityisvelvoitteista.

Vastuuvalmentajan tehtävät:

 • noudattaa seuran ja koripalloliiton sääntöjä ja ohjeita,
 • on käytökseltään esimerkkinä pelaajille ja joukkueen muille jäsenille,
 • sitoutuu ohjaamaan ja peluuttamaan joukkuettaan seuran kasvatuksellisten, harjoituksellisten ja kilpailullisten tavoitteiden mukaisesti,
 • vastuussa harjoitusten täysitehoisesta ohjelmoinnista ja läpiviennistä,
 • pyrkii edistämään pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittymistä ja urheilullista elämäntapaa,
 • ottaa huomioon jokaisen pelaajan mahdollisuuden kehittyä pelaajan omista lähtökohdista,
 • sitoutuu osallistumaan seuran valmentajien palavereihin,
 • vastaavat seuralta saaduista varusteista (peliasut) ja huolehtivat siitä, että seuralta saadut varusteet palautetaan kauden päätyttyä seuralle.

Joukkueenjohtajan tehtävät:

 • sitoutuu toimimaan seuran yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti,
 • on käytökseltään esimerkkinä pelaajille ja joukkueen muille jäsenille,
 • toimii seuran, vanhempien ja joukkueen yhdyshenkilönä,
 • vastaa joukkueen ottelujärjestelyistä koti- ja vieraspeleissä,
 • vastaa joukkueen maksu ym. velvoitteista seuraa kohtaan.

Service Name

4. VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa lapsen harrastamisessa. Seura odottaa vanhemmilta, että

 • vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa harrastuksesta,
 • vanhemmat kannustavat lapsia ja nuoria hyvässä harrastuksessa,
 • vanhemmat kannustavat kentän laidalla hyvistä suorituksista, peliohjeiden antaminen kuuluu vain joukkueen valmentajalle/valmentajille,
 • vanhemmat ovat kyytiapuna vieraspeleissä,
 • vanhemmat huolehtivat, että lapset tulevat ajoissa harjoituksiin ja peleihin,
 • vanhemmat lukevat tiedotteet, joita junioreille jaetaan,
 • vanhemmat ovat mukana seuran varainhankinnassa, jonka tuloja käytetään juniorityöhön. Varainhankinnalla hankitut varat ovat yhdistyksen / joukkueiden omaisuutta, joita ei kohdisteta yksittäisille pelaajille.

Service Name

5. VALMENNUS- JA OHJAUSTOIMINTA

Seuran toiminnan avainsanoja ovat nuoremmissa ikäluokissa tasapuolisuus, henkilökohtainen ohjaus, hauskuus, onnistumiset ja elämykset koripallon avulla.

Seura panostaa valmennustoiminassaan laatuun ja osaamiseen ja pyrkii kouluttamaan valmentajiaan säännöllisesti. Valmentajat ovat henkilöitä, jotka vastaavat valmennuksellisten asioiden toteutuksesta kussakin ikäluokassa.

Nuoremmissa ikäluokissa (koripallokoululaiset, mikro- ja mini-ikäiset) valmennuksen pääpaino on henkilökohtaisten taitojen kehittämisessä. Myöhemmin mukaan tulee fyysisen harjoittamisen lisäksi pelitaktiset harjoitukset ja pelitilanneroolit.

Harjoitusmäärät nousevat asteittain koripallokoulu- ja mikro-ikäisistä A-junioreihin edetessä. Saliharjoittelun pääsääntönä on seurassamme: mitä nuorempi ikäluokka, sen aikaisempi aloitusajankohta. Ohjattua kesäharjoittelua ei järjestetä mikro- ja mini-ikäisille. Kesäharjoitukset aloitetaan aikaisintaan c-juniori-ikäisenä, jolloin vastuuvalmentaja päättää asiasta.

Valtakunnallisia sarjoja (esim. SM-sarjaa) pelaavat joukkueet ovat etusijalla hallien vuoroja jaettaessa.

5.1. KORIPALLOKOULU

5.1.1. Tavoitteet

Urheilulliset tavoitteet:

 • perusvalmiuksien- ja taitojen kehittyminen
 • monipuolinen liikkuminen pallon kanssa

Kasvatukselliset tavoitteet

 • oppia toimimaan ryhmässä
 • oppia ottamaan huomioon kaverit ja kanssaihmiset
 • onnistumisten ja elämysten takaaminen
 • toisen ihmisen arvostaminen ja huomioon ottaminen
 • palaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen
 • Minä-kuvan vahvistaminen

Seuratavoitteet

 • positiivisen ilmapiirin luominen
 • JYMY-Hengen vahvistaminen
 • Jymyssa pelaaminen on kivaa
 • toiminta on asiantuntevaa
 • minusta ja meistä välitetään
 • toimiminen lapsen ehdoilla
 • seuran toimintaperiaatteet tutuksi
 • uusien pelaajien löytäminen

5.2. MIKRO- JA MINI-IKÄISET

Kasvatukselliset tavoitteet

 • samat kuin koripallokoulussa

Pelaajatavoitteet

 • Pelaajien koripallotaitojen opettaminen ja kehittäminen
 • tekniset taidot
 • pelilliset taidot (perusteet)

Seuratavoitteet:

 • positiivisen ilmapiirin luominen
 • JYMY-hengen vahvistaminen
 • Jymyssa pelaaminen on kivaa
 • toiminta on asiantuntevaa
 • minusta ja meistä välitetään
 • uusien pelaajien löytäminen

Kilpailulliset ja toiminnalliset tavoitteet

 • taata kaikille mahdollisuus harrastaa koripalloa
 • taata kaikille joukkueen pelaajille oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus (kaikkien pelaajien ei tule pelata täsmälleen yhtä paljon, vaan valmentajilla on oikeus peluuttaa pelaajiaan tilanteen mukaan).
 • osallistuminen turnauksiin ja aluesarjaan harkinnan mukaan.

5.3. C-, B- JA A-IKÄISET

Kasvatukselliset tavoitteet

 • itsenäisen toiminnan kehittäminen (omaehtoinen harjoittelu)
 • sitoutuminen toimintaan ja tavoitteisiin
 • vastuun ottaminen
 • joukkueen me-henki

Pelaajatavoitteet

 • Pelaajien koripallotaitojen opettaminen ja kehittäminen
 • tekniset taidot
 • joukkuepelaaminen
 • taktinen osaaminen

Seuratavoitteet:

 • positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen
 • Jymyläisen pelityylin löytäminen
 • tavoitteellisuus

5.4. EDUSTUSJOUKKUE

Kasvatukselliset tavoitteet

 • sitoutuminen tavoitteisiin, joista sovitaan joukkueessa yhdessä
 • esimerkkillisyys kentällä ja kentän ulkopuolella

Pelaajatavoitteet

 • kilpaurheilun mahdollisuus kasvattajaseurassa
 • tavoitteellisuus
 • esimerkillisyys

Seuratavoitteet:

 • kilpaurheilu mahdollisimman korkealla tasolla

5.5. KUNTOKORIPALLO

Seuratavoitteet:

 • koripalloharrastuksen mahdollistaminen kaikenikäisille
 • säännöllisen liikunnan harrastamisen mahdollistaminen
Service Name

6. TALOUDEN HOITO

Seuran talouden hoidosta vastaavat seuran puheenjohtaja ja rahastohoitaja. Talouden linjauksista päättää jaosto.

6.1. Seuran varainhankinta

Seura hankkii varoja mm. seuraavin keinoin: kausimaksuin, erilaisilla talkootoimilla ja tapahtumilla sekä mainostuloilla (mainos- ja yhteistyösopimukset).

Kausimaksu koskee jokaista seuran pelaajaa edustusjoukkueen aikuisikäisiä sopimuspelaajia lukuun ottamatta. Kausimaksun suuruuden määrittelee ja hyväksyy jaosto seuraavalle pelikaudelle keväisin. Talkootoimintaan osallistuminen koskee jokaista seuran toiminnassa mukana olevaa sekä kaikkia vanhempia, joiden lapsi harrastaa koripalloa seurassa.

Service Name

7. KYSYMYKSET JA ONGELMANRATKAISU

Tässä kirjasessa esitetyt asiat voivat herättää kysymyksiä, tulkinnanvaraisuuksia voi syntyä ja käytännön tekemisissä voi ilmetä epäselvyyksiä, joihin ei saa vastausta tästä kirjasesta. Jaoston puheenjohtaja ja muut koripallojaoston jäsenet vastaavat yleiseen toimintaan liittyviin kysymyksiin. Jaostolla on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa. Urheilutoimintaan liittyvissä asioissa kannattaa kysymykset esittää ensin ikäluokan vastuuvalmentajalle.